Σχιζοφρένεια Διάγνωση Διάγνωση σχιζοφρένεια


Σχιζοφρένεια? Itemscope = itemtype = http: //schema.org/Article

Σχιζοφρένεια Διάγνωση

Συντάχθηκε απο τον Dale Kiefer | Δημοσιεύθηκε στις 16 Αυγούστου, 2011Medically Κριτική από Jennifer Monti, MD, MPHA Α AShare Μπαρ LinkCancel

Η διάγνωση βασίζεται σε προσεκτική εξέταση, εξαντλητική λήψη ιστορικού, και στενή παρακολούθηση από ειδικευμένο ψυχίατρο.

Συνέντευξη


Ο γιατρός θα πάρει συνέντευξη από τα μέλη της οικογένειας ή στενούς συνεργάτες, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και το ιστορικό του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • όταν τα συμπτώματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά
  • εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό της νόσου
  • πως η ικανότητα του ασθενούς να λειτουργήσει άλλαξε
  • πώς αυτός ή αυτή προχώρησε μέσα από τα διάφορα στάδια της παιδικής ανάπτυξης,
  • πώς αυτός ή αυτή έχει ανταποκριθεί σε τυχόν φάρμακα που μπορεί να έχει συνταγογραφηθεί

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα πρέπει να συζητηθούν τυχόν συμπληρώματα ή φάρμακα που ο ασθενής λαμβάνει ήδη.

Η διάγνωση μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση και τον εντοπισμό τυχόν ταυτόχρονη προβλήματα υγείας που μπορεί να επηρεάσουν την πρόγνωση του ασθενούς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν χημική εξάρτηση, κατάχρηση ουσιών, διατροφικές ανεπάρκειες, ή προ-υπάρχουσες συνθήκες υγιεινής, όπως προ-διαβήτη, υπέρταση, ή μια ανώμαλη προφίλ των λιπιδίων του αίματος.

Διαγνωστικά Κριτήρια Αναθεωρήσεις

Ψυχίατροι διάγνωση της σχιζοφρένειας, σύμφωνα με ειδικές διαγνωστικές κριτήρια που καθορίζονται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται στο Διαγνωστικό APA και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM). Η πιο πρόσφατη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών, το DSM-IV, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2000. Είναι οφείλεται για μια σημαντική αναθεώρηση, εδώ και πολλά χρόνια στα σκαριά, στις αρχές του 2013. Η νέα αυτή έκδοση, το DSM-5, προτείνει αρκετές αλλαγές σχετικά με τη διάγνωση των σχιζοφρενικών διαταραχών (APA μέλη αποφάσισαν πρόσφατα να ρίξει το Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα κατά τον καθορισμό αναθεωρήσεις DSM). Προσωρινοί αλλαγές περιλαμβάνουν απόθεση ορισμένων παρωχημένων διαγνωστικές επισημάνσεις, όπως παρανοϊκή σχιζοφρένεια, κατατονική σχιζοφρένεια, αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια και, μεταξύ άλλων.

  • 1
;;;;;;;;;;